สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา (บัดนี้- 21 มี.ค. 57)

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ
จำนวน 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 21 มี.ค. 57

สถาบันพระปกเกล้า สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิชาการและวิจัย (ปริญญาโท-เอก) 10 อัตรา ประกอบด้วย
1.1 นักวิชาการ (ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) 2 อัตรา
1.2 นักวิชาการ (ประจำวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) 2 อัตรา
1.3 นักวิชาการ (ประจำสำนักวิจิยและพัฒนา) 4 อัตรา
1.4 นักวิชาการ (ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ป.โท 25,000 บาท : ป.เอก 35,000 บาท
คุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งดูได้ตามลิ้ง

2.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพฯ (ปริญญาตรี-โท) 6 อัตรา ประกอบด้วย
2.1 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
2.2 พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ 2 อัตรา
2.3 พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ 1 อัตรา
2.4 พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
2.5 พนักงานนักศึกษาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (สื่อสิ่งพิมพ์) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ป.โท 20,170 บาท : ป.ตรี 13,000 บาท
คุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งดูได้ตามลิ้ง
การสมัครสอบงานราชการ
ให้ผู้สมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.kpi.ac.th/ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210” พร้อมค่าสมัครสอบ 200 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ.นนทบุรี 11000) ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)

ดูคุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งที่นี้

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

ดาวโหลดใบสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: