เตือนแล้วนะ! ไลฟ์สดระหว่างรักษาพยาบาล เสี่ยงผิดกม. ผู้รับบริการอย่าหาทำด้วย

7 ก.ย.2565 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า กระแสไลฟ์สดกำลังมาแรง หากใช้ในเชิงสร้างสรรค์ย่อมเป็นประโยชน์ แต่หากใช้ไม่ถูกต้องอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่สังคมได้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ยิ่งต้องควบคุม ดูแล ไม่ปล่อยให้บุคลากรหรือผู้รับบริการทำการไลฟ์สดระหว่างรักษาพยาบาล หรือทำลักษณะการโฆษณาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้า หรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบริการของสถานพยาบาล

นพ.ธเรศ กล่าวต่อว่า การไลฟ์สดรีวิวบริการของสถานพยาบาล หลายคนอาจคิดว่าเป็นการให้ความรู้หรือข้อแนะนำบริการมิได้เป็นการกระทำผิดกฎหมาย แต่จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่าการไลฟ์สดของสถานพยาบาลที่ผ่านมา ไม่ว่ากระทำโดยบุคลากรของสถานพยาบาลหรือผู้รับบริการบางราย มีการใช้คำต้องห้ามของการโฆษณา เช่น

จบในที่เดียว รับรองผลลัพธ์ได้ผล 100% ฯลฯ ในระหว่างการไลฟ์ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโฆษณาในลักษณะที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า ขอให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบแพทย์หรือผู้รับบริการไลฟ์สดระหว่างรับบริการ หรือไลฟ์สดรีวิวบริการในพื้นที่สถานพยาบาล ต้องมีการห้ามปรามหรือทักท้วงให้หยุดกระทำดังกล่าว หากปล่อยปละละเลยมิห้ามปรามแล้วสถานพยาบาลเองจะเข้าข่ายความผิดในฐานยินยอมให้บุคคลอื่นโฆษณาสถานพยาบาลแทนโดยมิได้รับอนุญาต

นพ.ภานุวัฒน์ กล่าวต่อว่า อีกทั้งแพทย์ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ไลฟ์สดเอง อาจจะมีความผิดในฐานละเมิดสิทธิของผู้ป่วย และผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์อีกด้วย หากพบเห็นเบาะแสการโฆษณาของสถานพยาบาลใดที่มีลักษณะเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือมีเนื้อหาล่อแหลมสื่อไปในทางลามกอนาจาร ผิดศีลธรรมในเขต กทม. สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน สบส. 1426 หากอยู่ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: