กอ.รมน. สรุปผลสอบ ส.ต.ท.หญิง ขอสมัครมาเอง แต่ไม่มีผลงาน จึงยกเลิกช่วยราชการ





(1 กันยายน) พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชี้แจงกรณี ส.ต.ท.หญิงทำร้ายอดีตทหารหญิงรับใช้ เมื่อ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยในรายละเอียดระบุว่า ส.ต.ท.หญิง คนดังกล่าว เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการอยู่กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) นั้น ทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน. จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ต่อกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสอบสวนในข้อเท็จจริงมีรายละเอียดดังนี้

ส.ต.ท.หญิงคนที่ถูกระบุในข่าว คือ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เป็นกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. สังกัด สำนักอำนวยการข่าวกรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเจ้าตัวทำเรื่องสมัครขอมาช่วยราชการกับสำนักอำนวยการข่าวกรองกอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยหน่วยได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม จึงได้ดำเนินการขออนุมัติบรรจุไปตามขั้นตอนงานด้านกำลังพล ภายใต้ระเบียบข้อปฏิบัติของทางราชการ

ต่อมา ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ได้รับมอบหมายภารกิจทางด้านงานข่าว เป็นผู้ประสานการปฏิบัติด้านธุรการในระดับเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้แทนหน่วยในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกี่ยวกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ต่อมาเมื่อ 18 สิงหาคม 2565 พบว่าส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ในคดีอาญากอ.รมน.ภาค 4 สน. จึงได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าถึงแม้ว่าตามข้อกล่าวหาจะเป็นความผิดส่วนบุคคล แต่พฤติกรรมตามลักษณะดังกล่าว ถือว่าขัดกับระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จึงออกคำสั่งพ้นหน้าที่ฯ เมื่อ 19 สิงหาคม และส่งตัวกลับต้นสังกัด

ล่าสุดเมื่อ 27 สิงหาคม คณะกรรมการสอบสวน กอ.รมน.ภาค 4 สน. มีความเห็นว่า ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามความสามารถ และไม่มีผลงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นที่ประจักษ์ จึงยกเลิกให้ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย สำนักอำนวยการข่าวกรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 พร้อมกับดำเนินการเรียกคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษที่เบิกจ่ายไปแล้ว

สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้กับ กอ.รมน. ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ส่วน ส่วนแรก คือ ผู้ปฏิบัติงานในอัตราประจำส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ที่ กอ.รมน.ส่วนกลาง ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน., พนักงานราชการ กอ.รมน. และลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ส่วนที่สองคือ ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปโดยตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เช่น นายกรัฐมนตรีเป็น ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ผู้บัญชาการทหารบกเป็น รอง ผอ.รมน. เสนาธิการทหารบกเป็น เลขาธิการ กอ.รมน. แม่ทัพภาคเป็น ผอ.รมน.ภาค และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ผอ.รมน.จังหวัด ส่วนที่สาม คือ กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในอัตราช่วยราชการแบบปีต่อปี ซึ่งจะเป็นกำลังพลส่วนใหญ่ ประกอบด้วย พลเรือน ตำรวจ และทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ

ส่วนเรื่องสวัสดิการสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการที่มาบรรจุในอัตราช่วยราชการที่ กอ.รมน. จะได้รับการนับวันรับราชการเป็นแบบวันทวีคูณ และสำหรับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นในเรื่องของ เบี้ยเลี้ยงสนาม ค่าเสี่ยงภัย และอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ (พสร.) กรณีถ้าอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และมีการลาพักออกนอกพื้นที่ไม่เกิน 15 วัน โดยจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบก่อนถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้

ทั้งนี้ กอ.รมน. ขอเรียนให้ทราบว่า ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราพร้อมตรวจสอบ เพื่อมุ่งหาข้อเท็จจริงร่วมกับสังคมและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุเบาะแสความมั่นคงด้านต่างๆ เป็นส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างความสงบสุขของประเทศชาติ ผ่านสายตรงความมั่นคง โทร.1374 ซึ่ง กอ.รมน. ยืนหยัด จะมุ่งมั่นตั้งใจ ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ กอ.รมน. เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

ข่าวจาก : thestandard

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: