สำนักงาน ก.พ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557 (สอบวันที่ 29 มิ.ย.2557)

สำนักงาน ก.พ เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557
สอบวันที่ 29 มิถุนายน 2557

สอบ กพ 57

>> ชุดติวเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 57 ข้อมูลอัดแน่น ครบถ้วน คลิกเลย 

>> คู่มือสอบสำนักงาน ก.พ ภาค ก + DVD คลิปทำข้อสอบ 150 ข้อ ประจำปี 2557 (ราคา 450 บาท ) คลิกเลย 

1. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา  สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่16 พ.ค. 57 >>> คลิกที่นี้เพื่อตรวจสถานที่สอบ

 

2. สอบ กพข้อเขียน
3.1 ทุกศูนย์สอบ วันที่ 29 มิ.ย. 57
3.2 เฉพาะศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมด วันที่ 27 ก.ค. 57
4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 26 ก.ย. 57

หลักสูตรการสอบ กพ ภาค ก ปี 2557
สอบข้อเขียนวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนน รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  หรือมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ

เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

  • TOEFL (คะแนนเต็ม 120) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TOEIC (คะแนนเต็ม 990) ไม่น้อยกว่า 495 คะแนน
  • IELTS (คะแนนเต็ม 9) ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
  • CU TEP (คะแนนเต็ม 120) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

สามารถส่งสำเนาพร้อมวงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ส่งมาที่ สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ระหว่างวันที่ 16 พ.ค – 23 ธ.ค.57

>> คู่มือสอบสำนักงาน ก.พ ภาค ก + DVD คลิปทำข้อสอบ 150 ข้อ ประจำปี 2557 (ราคา 450 บาท ) คลิกเลย 

>> ชุดติวเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 57 ข้อมูลอัดแน่น ครบถ้วน คลิกเลย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: