กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารสัญญาบัตร-ประทวน 22-31ส.ค.65

 

รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน

1. ประเภทบุคคลทั่วไป เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
– สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
– มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือ TOEFL (BT) ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป

2. ประเภทพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช.สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 11 อัตรา (ต้องเป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อ่านรายละเอียดวุฒิและสาขาวิชาแต่ละตำแหน่งได้ในเอกสารประกาศ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ช่างยานพาหนะ, ช่างซ่อมอุปกรณ์พิเศษ, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่โภชนาการ, เจ้าหน้าที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่วิชาการ, เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

3. ประเภททหารกองหนุน วุฒิ ม.6/ปวช. สังกัดกองทัพอากาศ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 2 อัตรา (ต้องเป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อ่านรายละเอียดวุฒิและสาขาวิชาแต่ละตำแหน่งได้ในเอกสารประกาศ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com 22-31ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: