ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (3 – 17 มี.ค.57)

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 มี.ค.57

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองบริหารบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://personnel.ssru.ac.th/index.php/th/2013-11-29-04-23-32/item/645.html

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: