ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 23 มี.ค.57)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้
จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มี.ค.57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : ผุ้จัดการศูนย์ให้คำปรึกษาฯ Conc
อัตราเงินเดือน : 28,790 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน พูด เขียน
– มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
– มีทักษะและเทคนิคการนำเสนองาน
– บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
– ปฏิบัติงานประจำ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – จัดทำงบประมาณประจำปี
– จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละเดือน
– รวบรวมข้อมูลเขียนข้อเสอนโครงการทั้งงานให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และงานฝึกอบรม
-จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ Conc
อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด เขียน
– มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
– มีทักษะการติดต่อประสานงาน
– บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ติดต่อประสานงาน เขียนข้อเสนอโครงการภาษาไทย
-ติดตามการเรียกเก็บเงินจากผู้สมัคร
-จัดทำตารางการบรรยาย พร้อมรายชื่อวิทยากร
-ประสานงานกับผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อติดต่อวิทยากรมาบรรยาย

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp เลือกหัวข้อ สมัครงาน online

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: