กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 48 อัตรา (3 – 7 มี.ค 57)

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 6 ตำแหน่ง 48 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มี.ค 57

กรมบังคับคดี งานราชการ

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี และวิชาบริหารธุรกิจ

2.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐสาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 อัตรา
ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวส. ทางพาณิชยการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี และเลขานุการ

4.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวส. ทางพาณิชยการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี และการเงินและการธนาคาร

5.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเดินหมาย
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวส. ทุกสาขา

6.ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวส. ทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.led.go.th

ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://job.led.go.th

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

 อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: