มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพยาบาล 23อัตรา บัดนี้-18ส.ค.65

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 23 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

คุณสมบัติอื่น ๆ
– เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
– เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน การพัฒนาตนเอง รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
– เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัย
– เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือเคยผ่านการอบรมตรงตามตำแหน่งที่สมัคร

สมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2565 ที่ https://jobs.nmu.ac.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: