ทบ.แจงโปรยเมล็ดพันธุ์ เป็นเส้นทางบินตามภารกิจปกติ

8 ก.ค.65 The Reporters รายงานว่า พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ ให้ความสนใจเรื่องการปลูกป่าทางอากาศของกองทัพบก และยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริง โดยกองทัพบกขอเพิ่มเติมข้อมูลในภาพรวมของการปลูกป่าทางอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กองทัพบกใช้ศักยภาพดำเนินการทั้งด้านการสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ควบคู่กับการปลูกป่าเพิ่ม ด้วยวิธีการในหลายลักษณะ เช่น ปลูกป่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน , ยิงกระจายเมล็ดพันธุ์ด้วยอุปกรณ์ และโปรยเมล็ดพันธุ์จากอากาศยานที่บินในภารกิจทางทหาร

สำหรับการโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศ กองทัพบกได้แสวงประโยชน์จากใช้อากาศยานในภารกิจทางทหาร เช่น การบินลาดตระเวน การบินส่งเสบียงในพื้นที่ป่าเขา โดยนำเมล็ดพันธุ์ขึ้นเครื่องไปด้วย เมื่อพบพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม ก็จะโปรยเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ เป็นการปลูกป่าโดยไม่ได้ปลูก โดยมีเมล็ดพันธุ์มีหลายชนิด อาทิ ต้นสัก ลูกหว้า กระถินยักษ์ จากความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งกรมป่าไม้ ค่ายอาสา ที่ร่วมกันจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ โดยใช้ดินเหนียวห่อให้เมล็ดพันธุ์มีน้ำหนัก

ที่ผ่านมา ได้โปรยเมล็ดพันธุ์และเติบโตโดยธรรมชาติในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ ป่าต้นน้ำบ้านห้วยเดื่อ อ.เมือง , ป่าต้นน้ำบ้านเมืองน้อย อ.ปาย , อุทยานแห่งชาติสาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยดำเนินการในช่วงฤดูฝน ยืนยันว่าไม่ได้มีการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มเติม เพราะเป็นเส้นทางบินของอากาศยานตามแผนภารกิจทางทหารอยู่แล้ว และเป็นการใช้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: