อบจ.มหาสารคาม รับสมัครคนขับรถกู้ชีพ-พนง.รับแจ้งเหตุ วุฒิ ม.6 บัดนี้-15ส.ค.65

 

อบจ.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. พนักงานขับรถกู้ชีพ 3 อัตรา เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีประสบการณ์ขับรถกู้ชีพ และผ่านการอบรม EMR / EMT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 1 อัตรา เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 มีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ มีประสบการณ์ในการรับโทรศัพท์ และผ่านการอบรม EMR/EMT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– ระเบียนผลการเรียน
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
– ใบขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถ)
– ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารให้พร้อม หากเอกสารขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับสมัคร จะไม่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม บัดนี้-15ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: