ครม.เพิ่ม “เครื่องแบบข้าราชการดีเอสไอ” จาก 4 เป็น 6 ชุด

รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันอังคารที่ 5 ก.ค. ที่ผ่าน ครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการเพิ่มเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ DSI) จากเดิม จำนวน 4 ชนิด เป็น 6 ชนิด

โดยจะออกเป็น “ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ….” ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าว เป็นการยกเลิก “กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2559” และปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติม จากเดิมจำนวน 4 ชนิด เป็น 6 ชนิด ดังนี้

  1. เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติเสื้อนอกคอแบะ (เพิ่มใหม่)
  2. เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติ
  3. เครื่องแบบปฏิบัติงานลำลอง
  4. เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีเทาดำ (เพิ่มใหม่)
  5. เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีกรมท่า
  6. เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีพรางเทาแกมดำ

และยังมีการปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายอินทรธนู โดยการเพิ่มอินทรธนูจากเดิมมีเพียง 1 แบบ เป็น 3 แบบ ดังนี้

  1. อินทรธนูแข็ง
  2. อินทรธนูอ่อน (โลหะ)
  3. อินทรธนูอ่อน

และมีการแก้ไขรูปพระอาทิตย์ที่ประดับบนอินทรธนูและรูปแบบให้มีความสวยงามและเหมาะสม

โดยกระทรวงยุติธรรมให้เหตุผลว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบันของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีความหลากหลาย”

โดยเครื่องแบบปฏิบัติงานปกติเสื้อนอกคอแบะเป็นเครื่องแบบที่ใช้สำหรับพิธีการ หรือวาระสำคัญต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีเครื่องแบบที่ใช้สำหรับกรณีนี้ จึงเป็นการกำหนดเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับโอกาสดังกล่าว

และในกรณีเครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีเทาดำเป็นเครื่องแบบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการทั่วไป โดยกำหนดมาเพื่อตอบสนองเรื่องความยืดหยุ่นในกรณีที่มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งมีความเหมาะสมและคล่องตัว อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมากกว่าเครื่องแบบเดิม

และมีการปรับปรุงสิ่งประกอบเครื่องแบบ โดยมีการเพิ่มหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีเทา และหมวกปีกรอบสีกากีแกมเขียว และรองเท้าทางยุทธวิธีสีดำ เพื่อใช้จำแนกหน้าที่ กลุ่ม และกองงานเฉพาะและเพื่อให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติการ

อีกทั้งมีการแก้ไขอินทรธนูเพิ่มเติมเป็น 3 แบบ ได้แก่ อินทรธนูแข็ง อินทรธนูอ่อน (โลหะ) และอินทรธนูอ่อน ให้สอดคล้องกับภารกิจงานและเครื่องแบบพิเศษที่มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากอินทรธนูแบบเดิมมีลักษณะแข็งแตกหักง่าย ราคาสูง มีวิธีการดูแลรักษายาก

ซึ่งหากดูแลรักษาไม่ดีจะทำให้มีสภาพเก่า สีหมองคล้ำ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน จึงมีการเพิ่มอินทรธนูแบบอ่อน (โลหะ) และอินทรธนูแบบอ่อน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่า ราคาต่ำกว่า และดูแลรักษาง่ายกว่าอินทรธนูแบบเดิม

 

ข่าวจาก : thansettakij

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: