กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ18อัตรา วุฒิ ป.ตรี 11-20ก.ค.65

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม (นนทบุรี) ป.ตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ตำแหน่งที่ 2 นิติกร 1 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม (นนบุรี) ป.ตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุ 14 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (นนทบุรี), สถาบันวิจัยสมุนไพร (นนทบุรี), สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (นนทบุรี), สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (นนทบุรี), สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (นนทบุรี), สำนักยาและวัตถุเสพติด (นนทบุรี), สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (นนทบุรี), ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://dmsc.thaijobjob.com/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: