ม.นวมินทราธิราช รับสมัครนักอาชีวอนามัยในสถานพยาบาล-นักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯ

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.บ.ค. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. นักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดหรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาชาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.บ.ค. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ บัดนี้-20ก.ค.65 ที่ https://jobs.nmu.ac.th/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: