กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบบรรจุ98อัตรา ปวส.-ป.ตรี ศูนย์สอบหลายจังหวัด

 

กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.

1) พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 71 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาอาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา

2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 17 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาการบัญชี

สถานที่จัดสอบ

1) ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร
2) ศูนย์สอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี
4) ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา
5) ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
6) ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่
7) ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก
8) ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม
9) ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10) ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-27 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ https://probation.thaijobjob.com

คลิกที่นี่ ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: