ศักดิ์สยาม ยืดเวลาแก้ปัญหา “แกร๊บวิน” ไปอีก60วัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากที่มีกลุ่มไรเดอร์ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากกรณีบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน “Grab” จะหยุดการให้บริการ Grabbike (win) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น ตนได้ให้ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เร่งแก้ไข แต่การดำเนินการ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งจะต้องไม่มีการให้บริการที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายเด็ดขาด

นอกจากนั้นได้นโยบายขนส่งทางบก ว่าเพื่อเป็นการลดปัญหา และเปิดให้เจ้าของรถมาลงทะเบียนให้ถูกกฎหมายทั้งหมด ได้ให้ กรมขนส่งทางบกขยายระยะบังคับที่จากเดิมจะต้องหยุดให้บริการตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นขยายให้ไปอีกไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ในระยะ 60 วัน และให้กรมขนส่งทางบก

ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเข้าใจว่า หากจะมาให้บริการสาธารณะต้องมาขึ้นทะเบียน และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก ระเบียบดังกล่าวจะช่วยให้ ทั้งผู้ให้บริการและรับบริการสาธารณะสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีการนำประเด็นการขอขยายระยะเวลาออกไปอีกไม่เกิน 60 วัน เสนอให้คณะกรรมการขนส่งทางบก พิจารณาอนุมัติด้วย

 

ข่าวจาก : thebangkokinsight

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: