สำนักงานประกันสังคม จ.พิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (17 – 21 ก.พ.57)

สำนักงานประกันสังคม จ.พิจิตร
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ก.พ.57

สำนักงานประกันสังคม จ.พิจิตร

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 12285 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทางบริหารธุรกิจหรือพาณิชยการ สาขาการตลาด การขาย การบัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
(2) มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ รับแบบและแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตน ประสานการแพทย์กับสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมกรณีการให้บริการ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประกันสังคม จ.พิจิตร เลขที่ 220 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: