สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (24 – 28 ก.พ.57)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ก.พ.57

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ งานสัญญาต่างๆ งานเอกสาร งานคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จดรายงานการประชุม การร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป การเวียนหนังสือ ระเบียบคำสั่ง ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามมติของที่ประชุม ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: