ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 24 ก.พ.57)

ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ก.พ.57

กรมส่งเสริมการเกษตร

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรประมวลผลทำงานจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว หรือได้เคยผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์จัดระบบและวางแผนไว้แล้ว
2. เขียนโปรแกรมคำสั่งโดยละเอียด ให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน ทดสอบความถูกต้องและแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมคำสั่ง และติดตั้งโปรแกรมคำสั่งสำหรับใช้งาน
3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 3 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.ictc.doae.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: