การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา (บัดนี้ – 3 มี.ค.57)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มี.ค.57

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ช่างเทคนิค 4 หมวดสถานที่และอุปกรณ์ 1 อัตรา
เพศชาย วุฒิ ปวช วิชาไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างวิทยุโทรคมนาคม
เงินเดือน 6,810 บาท

2.ช่างเทคนิค 4 แผนกที่ดินเชิงพาณิชย์ และแผนกที่ดินชุมชน 2 อัตรา
วุฒิ ปวช วิชาช่างสำรวจ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเขียนแบบ หรือสถาปัตยกรรม
เงินเดือน 6,810 บาท

3.ช่างเทคนิค 4 หมวดดูแลอาคาร และหมวดหลักฐานอาคาร 2 อัตรา
วุฒิ ปวช วิชาช่างสำรวจ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเขียนแบบ หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบ

4.ช่างเทคนิค 4 หมวดซ่อมสร้างอาคาร แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา 1 อัตรา
วุฒิ ปวช แผนกช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
เงินเดือน 6,810 บาท

5.ช่างเทคนิค 4 แผนกวิศวกรรม กองแบบแผน และคำนวณ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวช แผนกช่างเขียนแบบ หรือช่างสำรวจ หรือสถาปัตยกรรม
เงินเดือน 6,810 บาท

6.ช่างเทคนิค 4 แผนกวิศวกรรม กองแบบแผน และคำนวณ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวช แผนกช่างเขียนแบบ หรือช่างสำรวจ หรือสถาปัตยกรรม
เงินเดือน 6,810 บาท

7.ช่างเทคนิค 4 แผนกบริหารอาคาร กองบริการงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง
วุฒิ ปวช วิชาไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างกลโรงงาน หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล หรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล)
เงินเดือน 6,810 บาท
8.พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 จำนวน 3 อัตรา ได้แก่
8.1 พนักงานขับรถเครื่องมือกล 1 อัตรา สังกัดหมวดซ่อมถนนและพื้นวางสินค้า แผนกซ่อมสร้าง กองช่างโยธา
8.2 พนักงานขับรถเครื่องมือกล 2 อัตรา สังกัดแผนกบริหารงานไฟฟ้า กองบริหารงานช่าง
เงินเดือน 8,060 บาท

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://job.port.co.th

ค่าสมัครสอบ 300 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ทาง http://job.port.co.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: