สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (19 – 28 ก.พ.57)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ก.พ.57

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, วิชาการจัดการ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/hrm

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: