มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป บัดนี้-31พ.ค.65

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565

1. อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท

  • ป.โท/ป.เอก ทางด้านสาขาพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การสอน

2. อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท

  • ป.โท/ป.เอก ทางด้านสาขาวิชาการสอนเคมี เคมีศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนเคมี
  • มีประสบการณ์การสอน

3. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-21,000 บาท

  • ป.โท/ป.เอก สาขาทางด้านภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
  • มีประสบการณ์การสอน

4. ช่างเขียนแบบ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา เงินเดือน 11,500บาท วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านก่อสร้าง เขียนแบบ สถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ

5. นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา เงินเดือน 15,500 บาท

  • วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านช่างไม้ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

สมัครด้วยตัวเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้- 31พ.ค.65 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4371 -3060 หรือ https://www.facebook.com/personnel.rmu ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: