เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครครูและตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-7มิ.ย.65

 

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1) ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาสาขาไฟฟ้ากำลัง) 1 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใน วิชาเอกดังต่อไปนี้

– ช่างไฟฟ้า
– ไฟฟ้ากำลัง
– วิศกรรมไฟฟ้า
– เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
– อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)
– วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
– เทคโนโลยีไฟฟ้า
– อุตสาหกรรมไฟฟ้า)
– ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
– เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
– วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
– วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

*กรณีที่ชื่อวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564


2) ผู้ช่วยครู(กลุ่มวิชาสาขาช่างยนต์) 1 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และได้รับวุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชา หรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใน วิชาเอกดังต่อไปนี้

– เครื่องกล
– วิศวกรรมยานยนต์
– วิศวกรรมเครื่องกล
– เทคโนโลยีเครื่องกลการผลิต
– เทคนิคช่างยนต์
– อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ช่างยนต์)
– เทคโนโลยียานยนต์
– เทคโนโลยี (อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องกล)
– วิศวกรรมขนถ่าย วัสดุ(ช่างยนต์)
– วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
– เทคโนโลยีเครื่องกล
– เทคนิคยานยนต์
– วิชาเอกใน แบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก

*กรณีที่ชื่อวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564


3) ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นคนรักเด็ก และ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้ อย่างเต็มที่


4) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำ กว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือ รับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งจะระบุถึง ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะ บุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป

5) ภารโรง 3 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 บัดนี้-7มิ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: