รพ.ค่ายกาวิละ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช. 30พ.ค.-10มิ.ย.65

 

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 1 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ วุฒิ ปวช. ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท 1 อัตรา
  • พนักงานพัสดุ ชั้น 2 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ วุฒิ ปวส. ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,300 บาท 1 อัตรา
  • พนักงานธุรการ ชั้น 1 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท 1 อัตรา
  • พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ วุฒิ ปวช./ปวส.ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต (เพศชาย) ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา
  • ผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) มีประสบการณ์ในการทำงานผู้ช่วยทันตแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันสอบ (มีหนังสือรับรองการผ่านงาน) ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,300 บาท จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร 30พ.ค.-10มิ.ย.65 ในวันเวลาราชการ ณ กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: