รพ.กันทรลักษ์ รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ49อัตรา

 

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

(1) พยาบาลวิชาชีพ 13 อัตรา อัตราค่าจ้าง 800 บาท/วัน วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

(2) นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 750 บาท/วัน วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

(3) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 510 บาท/วัน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางส่วนราชกการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง410 บาท/วัน วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

(5) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 410 บาท/วัน วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(6) ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 430 บาท/วัน ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ

(7) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก

(8) พนักงานบริการ 14 อัตรา อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน

  • พนักงานประจำตึก 4 อัตรา อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันรับสมัคร) แต่ไม่เกิน 45 ปี ไม่จำกัดเพศ สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บ หรือ เคยได้รับอุบัติเหตุ บริเวณกล้ามเนื้อ กระดูก แขน ขา สันหลัง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • กลุ่มรังสีวิทยา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน เพศชาย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ วุฒิ ม.6
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันรับสมัคร) แต่ไม่เกิน 45 ปี ไม่จำกัดเพศ สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บ หรือ เคยได้รับอุบัติเหตุ บริเวณกล้ามเนื้อ กระดูก แขน ขา สันหลัง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป ( นับถึงวันรับสมัคร) แต่ไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ สุขภาพแข็งแรง หากมีประสบการณ์ในการประกอบอาหารจะได้รับพิจารณาพิเศษ
  • กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร) แต่ไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • กลุ่มงานทันตกรรม 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัว มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

(9) พนักงานเปล 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันรับสมัคร) แต่ไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บ หรือ เคยได้รับอุบัติเหตุ บริเวณกล้ามเนื้อ กระดูก แขน ขา สันหลัง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคล (ชั้น 5) อาคาร ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00น. – 16.30 น. โรงพยาบาลกันทรลักษ์

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: