อสมท. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส,เจ้าหน้าที่บัญชี

อสมท. เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส,เจ้าหน้าที่บัญชี

 

อสมท. รับสมัครงาน
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี
  2. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ส่วนบัญชีการเงิน
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี
  3. เจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชีการเงิน
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี

วิธีการสมัครงาน อสมท. :
การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยระบุในช่อง subject : ตำแหน่งที่ต้องสมัครและชื่อ-นามสกุล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (PDF file) ประกอบการสมัครขนาดไม่เกิน 10mb ส่งมาที่ E-mail: [email protected]
หรือส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสทม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (วงเล็บมุมซอง สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)ตั้งแต่วันที่ 5-21 มิถุนายน 2556

>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: