รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (18 – 24 ก.พ.57)

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 ก.พ.57

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, สาขาบริหารธุรกิจ, หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาเครื่องกล, เทคนิคโลหะ, สถาปัตยกรรม, การก่อสร้าง, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาโยธา ช่างอุปรกรณ์การแพทย์

4.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือขนไข้
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: