รัฐเห็นชอบ! ลดวันกักตัว เหลือ5วัน คาดใช้หลังสงกรานต์ ย้ำเร่งฉีดวัคซีนโควิด

คกก.โรคติดต่อ เห็นชอบ ลดวันกักตัว กลุ่มเสี่ยงสูง “โควิด” จาก 7+3 เหลือ 5+5 เตรียมชง ศปก.ศบค. ก่อนบังคับใช้หลังสงกรานต์นี้ พร้อมไฟเขียว ลงนามกฎหมายลูก 5 ฉบับ

วันที่ 11 เม.ย.2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ว่า เนื่องจากกำลังจะเข้าสู่วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ต้องเร่งป้องกันการติดเชื้อในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้เข็มกระตุ้น ขอความร่วมมือใช้มาตรการ 2U ลดความเสี่ยงแพร่และรับเชื้อโควิด คือ

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า Universal Prevention สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง เมื่อใกล้ชิดผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง งดกินอาหารร่วมกัน ดูแลตนเองให้ปลอดความเสี่ยง (Self clean up) ก่อนกลับไปเยี่ยมญาติ และ Universal Vaccination ทุกกลุ่มอายุเข้ารับวัคซีนโควิด 19 เข็มปกติและเข็มกระตุ้น โดยช่วงสงกรานต์นี้ได้ให้ รพ.และ รพ.สต.เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิดผู้สูงอายุและลูกหลาน เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อและเสียชีวิต

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในทุกจังหวัด แต่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ส่วนกลุ่มสีเหลืองและสีแดงต้องเข้ารักษาตัวใน รพ. อัตราครองเตียงประมาณ 30% ซึ่ง สธ.ได้เตรียมยาต้านไวรัส ทั้งฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ และยาแพกซ์โลวิด

จัดหาภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปชนิดออกฤทธิ์ยาว (Long acting antibodies) สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงและภูมิคุ้มกันต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อจนมีอาการหนักด้วย ภาพรวมฉีดวัคซีนแล้วกว่า 130 ล้านโดส เข็มแรกครอบคลุมกว่า 80% เข็มที่สอง 73% และเข็มที่สาม 35% แต่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหนึ่งยังไม่ได้รับวัคซีน ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาจึงรณรงค์ Save 608 เร่งรัดฉีดวัคซีน

นายอนุทิน กล่าวว่า สำหรับที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ตนในฐานะ รมว.สธ.ลงนามในอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 4 ประเด็น รวม 5 ฉบับ คือ 1.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. … และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. …

2.ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. … และร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคระบาด พ.ศ. … โดยให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดในระเบียบนี้

3.ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. …. และ 4.ให้ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด พ.ศ. 2562-2564 ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง คือ 1.คณะกรรมการด้านวิชาการฯ มีมติเห็นชอบลดวันกักตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากกักตัว 7 วัน สังเกตอาการ 3 วัน เหลือกักตัว 5 วัน สังเกตอาการ 5 วัน 2.สปสช.จะจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในเด็กนักเรียนหญิงชั้นป.5 ปีการศึกษา 2562-2564 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากกรณีวัคซีนขาดชั่วคราวได้ 8 แสนโดส

และ 3.คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติเกี่ยวกับการให้วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และขยายการให้บริการวัคซีน IPV เป็น 2 เข็มในเด็กอายุ 2 และ 4 เดือน และวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน 3 ครั้ง ที่อายุ 6 เดือน 1.5 ปี และ 4 ปี

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ลดวันกักตัวในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5+5 คือกักตัว 5 วันและสังเกตอาการอีก 5 วัน ขั้นตอนจากนี้ ต้องแจ้งให้ที่ประชุม ศปก.ศบค.รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยจะเริ่มใช้หลังสงกรานต์นี้

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: