กองบิน41 รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.25-29เม.ย.65

 

กองบิน 41 (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

  • 1. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ เพศหญิง 1 ตำแหน่ง ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
  • 2. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 ตำแหน่ง ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการ เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • 3. พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 ตำแหน่ง ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการ เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • 4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 ตำแหน่ง ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการ เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ขอรับพร้อมกับยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 25-29เม.ย.65 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 โทร.0 5328 1012 – 15 ต่อ 5-7211, 5-7244, 5-7053

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: