คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มี.ค.65

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2565

ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว) ทางด้านภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: