ไขข้อข้องใจ ทำไมไทยห้ามขายเหล้า-เบียร์ 14.00-17.00 น. มานานกว่า50ปี

ไขข้อข้องใจ ทำไมไทยห้ามขายสุรา 14.00-17.00 น. มานานกว่า 50 ปี

จากกรณีที่ นายธนากร คุปตจิตต์ อดีตนายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย และผู้บริหารบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า รัฐเตรียมปลดล็อกระยะเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ตามที่ 16 องค์กรภาคบริการ อาทิ สมาคมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สมาคมค้าปลีก สมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสาร สมาคมร้านอาหาร เป็นต้น ร้องขอให้รัฐยกเลิกประกาศช่วงเวลาห้ามขายดังกล่าวที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2515 ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเตรียมปรับปรุงและแก้กฎหมายที่ล้าสมัย ทางภาคเอกชนจึงเสนอเรื่องดังกล่าว ล่าสุด รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดีที่จะยกเลิกประกาศห้ามขายดังกล่าว และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของรัฐจะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการงดขายเหล้า เวลา 11.00 -17.00 น. นั้น เคยเป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์มาอย่างยาวนาน ให้เกิดความสงสัยถึงสาเหตุ ที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ซึ่งมีการตั้งกระทู้ในเว็บ ไซต์พันทิป และมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

โดยเว็บไซต์ surathai ได้เปิดเผยที่มาของการกำหนดเวลาขายเหล้าว่า

“ที่มาของกำหนดเวลาขายเหล้า สามารถย้อนไปได้ถึงยุคคณะปฏิวัติ โดยจอมพลถนอม กิตติขจร ที่มี “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515

นัยว่า ในสมัยนั้น ข้าราชการมักนิยมไปนั่งดื่มสุราสังสรรค์กันตั้งแต่มื้อกลางวัน แล้วก็ติดลมไปจนบ่ายคล้อย ไม่เป็นอันทำงานทำการ (สมัยนี้ก็ยังพบได้อยู่บ้างประปราย)

เพื่อป้องกันข้าราชการเถลไถล จึงออกประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว โดยในข้อ 2 วรรคหนึ่ง ระบุว่า…

ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 6 ตามความในกฎหมายว่าด้วยสุรา หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราดังกล่าว จำหน่ายสุราทุกชนิดในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมตำรวจสำหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับจังหวัดอื่น

แม้จะมีเจตนาดัดนิสัยข้าราชการขี้เมา แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ใช้บังคับและเป็นภาระกับประชาชนโดยทั่วไปมาเกือบ 50 ปีแล้ว โดยถือว่าเป็นกฎหมายที่มีที่มาอันไม่ชอบธรรม ดังบทความเรื่อง “เหล้า บุหรี่ กฎหมาย และความชอบธรรม” โดยณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ระบุว่า กฎหมายที่มาจากคณะปฏิวัตินั้น ไม่ได้มาจากเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชน โดยผ่านรัฐสภา

กำหนดเวลาขายเหล้าของคณะปฏิวัตินี้ ได้เป็นมรดกตกทอดมาจนปัจจุบัน มาอยู่ใน “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558”

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: