โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมา 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 22 ก.พ.57)

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมา 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ก.พ.57

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิ วิทยาศาตร์บันทิต สาขา เคมี เคมีเทคนิค เคมีอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีพื้นฐานทาง เคมี

เงินเดือน+ค่าครองชีพ 15,000 บาท

ลักษณะงาน
– วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงานราชการมาที่อีเมล์ [email protected]
หรือ สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครงาน (วงเล็บมุมซองสมัครงาน) มาที่
กลุ่มงานภาชนะบรรจุอาหาร
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อาคารมาตรวิทยา ชั้น 5
ถนนพระราม 6 ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201 7275

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: