คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัณฑิตศึกษา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัณฑิตศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง
1. เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 23 – 35 ปี บริบูรณ์
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร โดยมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินหรือใบทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
4. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Word, excel , power point)
5. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูล สรุปผล เพื่อนำเสนอ
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงาน ประสานงาน ร่วมกับผู้อื่นได้
9. มีทักษะภาษาต่างประเทศ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ ครบถ้วน ณ งานบุคลากร ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 8 – 18 มีนาคม 2565 เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4715

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: