ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด รับสมัคร จนท.สนับสนุนการขาย ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

 

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย

 • การศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ ธุรการขาย
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียนได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม office เช่น Word, Excel, Power Point
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความอดทนสูงสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

สวัสดิการ

 • 1. สิทธิค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตร
 • 2. ประกันสุขภาพ
 • 3. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 • 4. สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน (สะสม 30 วันต่อปี)
 • 5. อื่นๆตามข้อตกลงของบริษัท (โบนัสตามผลประกอบการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกประวัติสมัครงานและแนบเอกสารประกอบได้ที่ : http://mis.thailandelite.com/career/

หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล Thailand Privilege Card Co., Ltd. 110/2 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย โทร. : 023534042, 0659460531 http://www.thailandelite.com

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: