บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้จัดการส่วน,ผู้จัดการ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้จัดการส่วน,ผู้จัดการ 1 – 30 มิ.ย. 2556

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. สมัครงาน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (Airport Rail Link) ในกำกับของกระทรวงคมนาคมมีความประสงค์ เปิดรับสมัครงานราชการในตำแหน่ง ผู้จัดการส่วน และตำแหน่งผู้จัดการ ดังนี้

  1. ผู้จัดการส่วนรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ (ปริญญาตรี)
  2. ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน (ปริญญาตรี)
  3. ผู้จัดการส่วนจัดซื้อและพัสดุ (ปริญญาตรี)
  4. ผู้จัดการส่นวงานอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าในโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (ปริญญาตรี)
  5. ผู้จัดการส่วนงานอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า (ปริญญาตรี)
  6. ผู้จัดการส่วนอุปกรณ์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ปริญญาตรี)
  7. ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปริญญาตรี)
  8. ผู้จัดการแผนกการเงิน (ปริญญาตรี)

วิธีการสมัครงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด :
สมัคร ด้วยตนเองได้ที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องสำนักงาน 2 หรือ
สมัคร ทางไปรษณีย์แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซ.เพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (วงเล็บมุมซอง สมัครงานและตำแหน่งที่สมัคร)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: