กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 20 อัตรา (5 – 20 ก.พ.57)

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 16 ตำแหน่ง 20 อัตรา
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ก.พ.57

สมัครงาน กรมศิลปากร

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
เงินเดือน 18,000 บาท
สังกัด สำนักศิลปากรที่ 14 จ.นครศรีธรรมราช

2.นักจดหมายเหตุ 2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
เงินเดือน 18,000 บาท
สังกัด หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จ.พะเยา, จ.ยะลา

3.นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาดูได้ตามลิ้ง
เงินเดือน 18,000 บาท
สังกัด ส่วนกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

4.นาฎศิลปิน (โขน-ยักษ์) 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาทางนาฎศิลป์
เงินเดือน 18,000 บาท
สังกัด ส่วนกลาง กลุ่มนาฎศิลป์ สำนักการสังคีต

5.นาฎศิลปิน (โขน-พระ) 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาทางนาฎศิลป์
เงินเดือน 18,000 บาท
สังกัด ส่วนกลาง กลุ่มนาฎศิลป์ สำนักการสังคีต

6.ดุริยางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่) 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาทางดุริยางคศิลป์
เงินเดือน 18,000 บาท
สังกัด ส่วนกลาง กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต

7.ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาทางดุริยางคศิลป์
เงินเดือน 18,000 บาท
สังกัด ส่วนกลาง กลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต
8.ช่างอาภรณ์ 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา
เงินเดือน 13,800 บาท
สังกัด ส่วนกลาง กลุ่มนาฎศิลป์ สำนักการสังคีต

9.นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก) 1 อัตรา
ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน
หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ)
เงินเดือน 11,280 บาท
สังกัด ส่วนกลาง กลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่

10.นายช่างศิลปกรรม (ด้านปิดทองประดับกระจก) 1 อัตรา
ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน
หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ)
เงินเดือน 11,280 บาท
สังกัด ส่วนกลาง กลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่

11.นายช่างศิลปกรรม (ด้านอนุรักษ์) 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปวส สาขาวิจิตรศิลป์
เงินเดือน 13,800 บาท
สังกัด ส่วนกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

12.นายช่างโยธา 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปวช สาขาวิชาก่อสร้าง
เงินเดือน 11,280 บาท
สังกัด อุทยาประวัติศาสตร์ สุโขทัย, อุทยาประวัติศาสตร์พิมาย
นครราชสีมา

13.นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปวส สาขาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
เงินเดือน 13,800 บาท
สังกัด ส่วนกลาง กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน น่าน

14.พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ 2 อัตรา
วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา
เงินเดือน 13,800 บาท
สังกัด ส่วนกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาท

15.พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
เงินเดือน 13,800 บาท
สังกัด ส่วนกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สำนักพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่

16.พนักงานธุรการ 1 อัตรา
วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ
เงินเดือน 11,280 บาท
สังกัด ส่วนกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สำนักพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
สมัครงานราชการได้ตลอด 24 ชม.ทาง http://job.finearts.go.th/

ค่าสมัครสอบ 230 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ ในวันที่ 7 มี.ค.2557

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / ดูคุณวุฒิในแต่ละตำแหน่ง ที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: