กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ(ชาย/หญิง) บัดนี้-11มี.ค.65

 

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 29 อัตรา

 • 1. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 1 อัตรา โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (นครนายก) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย)
 • 2. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 7 อัตรา ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก (นครราชสีมา) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย)
 • 3. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 5 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก (กาญจนบุรี) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย)
 • 4. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 6 อัตรา กองการสัตว์และภาษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก (นครราชสีมา) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย)
 • 5. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 6 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก (เชียงใหม่) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย)
 • 6. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก (นครราชสีมา) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย-หญิง)
 • 7. พนักงานการเกษตร 1 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก (นครราชสีมา) วุฒิม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า (เพศชาย)
 • 8. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก (กาญจนบุรี) คุณวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์, วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ชาย)
 • 9. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก (นครราชสีมา) คุณวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์, วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ชาย)
 • 10. ช่างไม้ 2 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก (กาญจนบุรี) ปวช. สาขาวิชาช่างไม้, วิชาช่างก่อสร้าง (ชาย)
 • 11. ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก (กาญจนบุรี) ปวช. ในสาขาช่างกลโรงงาน, วิชาเครื่องกลการเกษตร
 • 12. ช่างกลการเกษตร 1 อัตรา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก (กาญจนบุรี) ปวช. ในสาขาช่างกลโรงงาน, วิชาเครื่องกลการเกษตร

เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง) ผ่านเว็บไซต์ของ กรมการสัตว์ทหารบก https://vetdept.rta.mi.th หรือ https://vetdept.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึง 11 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 นาฬิกา โดยสามารถ ตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ท้ายประกาศที่แนบ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: