สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 19 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2556

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมัครงาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)เปิดสอบ งานราชการ 2556
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาบัญชี
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท
ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (60 คะแนน)
ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน (80 คะแนน)
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (60 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตั้งแต่วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: