กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 65 อัตรา (บัดนี้ – 31 ม.ค.57)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 65  อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค.57

กรมสุขภาพจิต งานราชการ

ตำแหน่งอัตราที่เปิดรับ

1.ชื่อตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18,020-19,830 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

 

2.ชื่อตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

 

3.ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 52 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

http://job.ocsc.go.th/images/Job/635261741516462125.pdf

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร 0 2590 8062, 0 2590 8193

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://dmh.go.th/hr

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: