สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 31 ม.ค.57)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค.57

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สังกัด โรงพยาบาลลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 1 อัตรา
โรงพยาบาลปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 อัตรา
โรงพยาบาลหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 อัตรา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.nakhonsihealth.org/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: