ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงานระดับ 4-5 (บัดนี้ – 29 ม.ค.57)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงานระดับ 4-5
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ – 29 ม.ค.57

สมัคงาน ธนาคารออมสิน

ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทางเว็บไซต์  https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/applyPosition.jsp?vacancyId=9 ตั้งแต่บัดนี้ –  29 ม.ค. 57

กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เช่น วุฒิการศึกษา, Transcript, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (สด8 สด43)

  •   กรุณาระบุประเภทเอกสารให้ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ง่ายเช่น “Transcript ปริญญาตรี.jpg” หรือ “สำเนาทะเบียนบ้าน.jpg”
  •   เอกสารแนบแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB. ชื่อไฟล์ไม่ควรยาวเกิน 50 ตัวอักษรและต้องเป็นไฟล์ .jpg,png,gif,pdf,doc,xls เท่านั้น

>> เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: