สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา (27 ม.ค. – 17 ก.พ.57)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. – 17 ก.พ.57

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ มอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1.ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ คะแนนเต็ม 150 คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน ตลาดทุน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
2.ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://www.job.fpo.go.th

ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง http://www.job.fpo.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: