กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี

 

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค สมัครวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 14 ธันวาคม 2564

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน เดือนละ 15000

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  • (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภายในวันปิดรับสมัคร)
  • สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี ต่อเนื่อง จะต้องนำลำเนาอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมายืนด้วย

การรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: