กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในด้านพาณิชยศาสตร์ การบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง 4 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท (วุฒิปวส.)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท (วุฒิปวส.)
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 7 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.3 หรือ ม.6)
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

ตำแหน่งที่ 10 ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.3 หรือ ม.6) ค่าตอบแทนเดือนละ 8,300 บาท (วุฒิปวช.)
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตำแหน่งที่ 11 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.3 หรือ ม.6)
ค่าตอบแทนเดือนละ 8,300 บาท (วุฒิปวช.)
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท (วุฒิปวส.)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ตอนปลายสายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ https://dmsc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: