ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ หลายอัตราทั่วประเทศ (บัดนี้ – 19 ม.ค.57)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ
หลายอัตราทั่วประเทศ
สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ม.ค.57

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่
    เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่      เกี่ยวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 27 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในการให้บริการ
  • มีบุคลิกดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (customer portfolio) และการขายผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ เตรียมการสำหรับการขายภายนอกสาขาและภายในสาขาของผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ รวมทั้งจัดทำกระบวนการสินเชื่อทางธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิธีการคัดเลือก
1. ทดสอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน เมนูสมัครจะอยู่ด้านล่าง

Untitled

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: