โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา บัดนี้-18พ.ย.64

 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา
1.สำนักงานภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 1 อัตรา
2. กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง 1 อัตรา
3. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาอีกหน้าที่หนึ่ง)
อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 1. และ 2. ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีใน สาขาวิชาใดก็ได้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 3. ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทาง หนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วย ตัวเองที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้น 7 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3845 5456 ต่อ 123

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: