ธกส.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และการเงินระดับ 4 ประจำสาขา 1760 อัตรา (บัดนี้ – 19 ม.ค.57)

ธกส.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
พัฒนาธุรกิจ และการเงินระดับ 4
ประจำสาขาประมาณ 1,760 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ม.ค.57

ธกส. สมัครงาน

คู่มือเตรียมสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประจำปี 2557 คลิกเลย

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

1.ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ประมาณ 820 อัตรา
เพศชาย – หญิง
อายุ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
วุฒิ ป.ตรี – ป.โท (สาขาดูได้ตามลิ้งด้านล่าง)
ต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี

2.ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน ประมาณ 940 อัตรา
เพศชาย – หญิง
อายุ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาดังนี้
1) บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ
การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร
การตรวจสอบภายใน หรือ
2) การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน
การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ-
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
3) เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ
2. ต้องมีประสบการณ์การทำงานและหนังสือรับรองการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
3. ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดในประกาศ (ข้อ 6)
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี

อัตราเงินเดือน
ผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตรงคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครตามประกาศของธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตรงคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครตามประกาศของธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่นำค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม

คำขยายความของ “ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานและหนังสือรับรองประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี”

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ หรือ

2. ประสบการณ์และหนังสือรับรองการทำงานที่นอกเหนือจากข้อ 1 ต้องมีเอกสารยืนยันการประกอบกิจการจากทางราชการ และสามารถแสดงต่อธนาคารได้

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://www.baacapplicant.com/
กรณีมีข้อสงสัยเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถติดต่อได้ที่ 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5

สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

ค่าสมัครสอบ 300 บาท (รวมค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว)

ชำระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มกราคม 2557 เท่านั้น ในเวลาทำการของธนาคาร (08.30 – 15.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง http://www.baacapplicant.com/ และ www.baac.or.th

สอบข้อเขียนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

>> เข้าเว็บไซต์สมัครงาน <<

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / ดูสาขาตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ ที่นี้ (ล่างสุด)

คู่มือเตรียมสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประจำปี 2557 คลิกเลย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: