คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2564

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา (ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์)

1. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี หรือสาขาเคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาเคมี ประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

วัน เวลา สถานที่ยื่นเอกสารการสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ งานทะเบียนพล คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 – วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) หากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตาม ประกาศนี้ ให้ประกาศมีผลยกเลิกไปโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: