กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 14 ม.ค.57)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ม.ค.57

กรมสุขภาพจิต งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2590 8196

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัครและทาง www.dmhweb.dmh.go.th/psdg

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: