สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 31 ม.ค.57)

สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค.57

icthสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำสำนักข้อมูลและสารสนเทศ 1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
ปฏิบัติหน้าที่ ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วุฒิ ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการสำรวจ จัดทำแผนที่ และพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
สามารถใช้งานโปรแกรมด้านภูมิศาสตร์ได้ เช่น ArcGis, ArcView GIS, Arc info หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น อย่างดี
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 420/1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1) ชั้น 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2354 8543 ต่อ 1030

คัดเลือกโดยการ สอบสัมภาษณ์

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / ดูเอกสารประกอบการสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: